“Tezmaksan Akademi ile Verimli Bir Partnerlik Oluşturduk”


Oğuz SERT Robot Bölümü Koordinatörü
Tezmaksan Akademi ile birlikte sorumluluk üstlenmekten çok memnunuz 
Robot teknolojileri üretim dünyasına tahmin ettiğimizden daha hızlı nüfuz ediyor. Bu dönüşümeülkemizin daha hızlı ayak uydurmasını sağlamak için, hiçbir ücret talebinde bulunmadan, NACHIolarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Robot teknolojilerinin önümüzdeki yıllardayaratacağı katkının üretim sanayisinde hazır olması için eğitim kurumları ve Tezmaksan Akademi ileortak çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl en az 3-4 farklı üniversitenin ilgili mühendislik bölümlerindeücretsiz robot eğitimleri veriyoruz. Üniversitelerin Teknoloji Günleri gibi aktivitelerinde robotlarımızısunarak öğrencilerin robot teknolojisiyle tanışmalarını sağlıyor ve robot kullanma becerilerinigeliştirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geleceğin mühendis ve teknisyenlerinin doğrurobot bilincine erişmelerini istiyor ve önemsiyoruz. Tezmaksan Akademi ile birlikte sektörde robotoperatörlük eğitimleri için verimli bir partnerlik oluşturduk. Bu eğitimlerin gençlere, öğrencilere, çalışanlara veya konuya ilgiduyan kişilere aktarılması açısından Tezmaksan Akademi ile birlikte sorumluluk üstlenmekten çok memnunuz.

Endüstriyel Robot pazarı 2018 yılında yaklaşık 420.000 adet yeni robot satışı ile rekor kırmıştır
Global olarak kurulu robot sayısı yaklaşık 2.500.000 adete yükselmiştir. Robot maliyetlerinin düşmesi ve robotların kullanımalanlarının yeni endüstri sahalarında artması ile 2018 yılında 420.000 adet olan satış rakamları 2025 yılında 3.400.000olarak değişecektir. Bu rakamların getireceği pozitif etkilerin en başında daha nitelikli eleman talebi şeklinde olacaktır. Robotoperatörlüğü bu iş kollarının en başında gelmektedir. Operatörlerden beklenen, tüm değişkenliklere göre robot ve CNCmakinenin tekrardan programlanması olacaktır. Bir diğer iş kolu, otomasyon danışmanlığı olacaktır. Bu dal, firmaların karanlıkfabrikalara geçiş aşamasında robotların kullanılabilecek alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara en uygun robotik otomasyonsistemlerinin kurulması şeklinde özetlenecektir.