“Tezmaksan Akademi ile Ortak Vizyonumuz; Topluma Katkı Sağlayacak Yenilikçi Endüstriyel Çözümlerle Fark Yaratmak”


Özkan DİNLER Son Kullanıcı Destek Yöneticisi

Siemens olarak Tezmaksan ile olan partnerliğiniz yıllara dayanıyor. Bu partnerliği oluşturan ortak vizyonu tanımlar mısınız? Tezmaksan Akademi eğitimlerinin hem sektöre hem profesyonellere katkısı hakkında neler söylersiniz?
Siemens Türkiye ve Tezmaksan Akademi, sürdürebilirlik ve kararlılık odaklı iş ortakları olarak şirket kültürleri ile bütünleştirdikleri ortak bir vizyonu paylaşıyor; topluma katkı sağlayacak yenilikçi endüstriyel çözümleri ile bir fark yaratmak. Bu vizyon doğrultusunda her yıl birlikte neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Geniş kapsamı ve içerdiği detaylara bağlı olarak takım tezgâhları sektöründe özellikle son kullanıcıeğitimleri büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte, sektörün en büyük sıkıntılarından birinin yetişmiş ve konusunda uzman teknik eleman sayısındaki yetersizlik olduğu görülüyor. Siemens ve Tezmaksan Akademi olarak bu noktada sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin ve uzman teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunuyoruz.Diğer taraftan, bilginin doğru aktarılabilmesi için eğitimlerde standartlaşma da oldukça önemli bir gereklilik. Tezmaksan Akademi, sektörün bu ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde yanıt sunuyor.

Siemens Türkiye olarak Tezmaksan Akademi ile birlikte planladığınız eğitimlerin içeriği, kapsamı ve katılımcıların eğitim sonrasında kazanacakları yetiler ve farkındalıklar neler olacak?
Küresel ekonomilerde uluslararası rekabet yarışı artık esneklik, verimlilik ve hız kriterleriyle ölçülüyor. Siemens Türkiyeve Tezmaksan iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızı bu kriterlere göre oluşturuyoruz. Eğitimlerimize katılanlar için özellikle dijital dünyanın olmazsa olmazı diyebileceğimiz ve katma değer sağlayan karmaşık bilgiler ve yetilere odaklanarak bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. Siemens olarak dünya genelinde, mesleki eğitime 185 milyon Euro ayırmamız da bu konuya verdiğimiz önemin göstergelerinden biri.Düzenlediğimiz eğitimlere katılanlar, CNC sektöründeki en yeni teknolojik gelişmeleri Siemens Kontrol Üniteleri ile ilk elden tanıma fırsatı yakalıyor. Özellikle farklı kinematik yapıya sahip CNC torna ya da freze tezgahlarında bir parçanın programını kolay bir şekilde nasıl yapabileceklerini ve bu parça programlarını tezgâhta nasıl devreye alacaklarını öğreniyorlar. Siemens’in sunduğu kullanıcı dostu arayüz ve animasyon destek özellikleri, bir parçanın kolay ve hızlı bir şekilde programlanıp tezgâhta devreye alınmasına imkân sağlıyor. Kısacası eğitimlerimizde temel teorik bilgilerden başlayarak ileri seviye uygulamaya kadar geniş bir yelpaze sunuyoruz. Bu eğitimlerde bilgi ve yeteneklerini artıran katılımcılar, kendi işletmelerinde diğer çalışanları eğitebiliyor veya vasıflı teknik eleman ihtiyacına yanıt verebiliyor.

Teknoloji her gün üretim anlayışımızı farklı bir boyuta taşıyor. Geleceğin üretim teknolojileri öngörülerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tezmaksan Akademi ile gelecek teknolojilerin eğitimlerini vermeye devam edecek misiniz?
Şirketimiz, geleceğin üretim teknolojilerine aslında uzun yıllardır odaklanıyor. Bu kapsamda 2011 yılında organizasyon yapımızda Digital Industries (Dijital Endüstriler) bölümünü oluşturduk. Digital Industries ile tasarımdan imalat ve üretime uzanan süreci tanımlıyor, bu sürecin bütünlüğünü ve güvenliğini servis hizmetlerimizle destekliyoruz.Bununla birlikte Endüstri 4.0 gerekliliklerine de yanıt sunuyoruz. Dolayısıyla hem parça imalatçısı hem de makine imalatçısı perspektifi ile oluşturduğumuz üretim senaryolarımız ve buna eşlik eden ürün ve çözümlerimiz bulunuyor.Geleceğin teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmak için doğru eğitimlerin sağlanması ise son derece önemli. Bu nedenle Tezmaksan Akademi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz teknolojik eğitimlere önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyoruz.