Kesme Hızı ve İlerleme

Kesme hızı; kesici takımın iş parçası çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur. Diğer bir ifadeyle kesici takımın iş parçası üzerinden bir dakikada kaldırdığı talaşın doğrusal uzunluğudur.

Kesme hızı değeri kesici takım imalatçısı firmaların kataloglarından aşağıdaki ölçütlere göre seçilir. Kesme hızı HSS kesiciler için 25-50 m/dakika, sert maden uçlarda ise 100 ila 500 metre/dakika arasında değişmektedir. Değerlerin bu kadar aralıklı olarak verilmesinin nedeni; aynı talaş kaldırma işleminde, kesici takımın ve iş parçasının bağlanma şekilleri gibi pek çok parametrenin kesici hıza etki etmesindendir.

Talaşlı imalatta verimliliğe etki eden faktörlerin başında gelen; kullanılan kesici takım ucunun kesme hızı ve kesme ömrüdür.

Kesme hızı ve uç ömrünü, uygun olmayan ilerleme, devir, malzeme gibi kötü kesme şartları büyük ölçüde etkiler. CNC gibi tezgâhlarla yapılacak üretimlerin istenen hız ve hassasiyette olabilmesinde modern takımların katkısı tartışılamaz.

Kesici uçların kutu ve kataloglarında işlenecek malzemeye göre uygun kesme hızları yazılıdır. Kesme hızının gereğinden fazla veya az kullanılması ucun bozulmasına ve kötü yüzey kalitesine yol açar.

Bu değer gereğinden fazla ise uç aşınmasına, titreşime, az ise talaş yığılmasına, kötü yüzeye ve uç üzerinde küçük çatlaklara yol açar.Operatör tavsiye edilen kesme hızına göre devir sayını ve ilerlemeyi ayarlamalıdır.

Kesme Hızına Etki Eden Faktörler

 • » İşlenecek olan malzemenin cinsi
 • » Kesici takım malzemesinin cinsi
 • » İş parçasının bağlanma şekli
 • » Torna tezgâhının gücü
 • » Talaş derinliği
 • » İşlemenin cinsi
 • » Kesicinin ilerleme miktarı

İlerleme

İlerleme, kesici takımın iş parçası üzerinde doğrusal olarak bir dakikada mm cinsinden aldığı yolun uzunluğudur. İlerlemeye etki eden faktörler;

 • » Talaş derinliği
 • » Talaş kaldırma işleminin türü
 • » Elde edilecek yüzeyin kalitesi (yüzey pürüzlülüğü)
 • » Kullanılan kesme sıvısı

CNC torna tezgâhlarında;

 • » G98: mm/dakika cinsinden ilerleme
 • » G99: mm/devir cinsinden ilerleme

olarak iki farklı şekilde verilebilir. CNC torna tezgâhlarında aktif modal kod G99 olduğundan İlerleme mm/devir olarak verilmelidir.

CNC işleme merkezi tezgâhlarında;

 • » G94: mm/dakika cinsinden ilerleme
 • » G95: mm/devir cinsinden ilerleme

olarak iki farklı şekilde verilebilir. CNC işleme merkezi tezgâhlarında aktif modal kod G94 olduğundan İlerleme mm/dakika olarak verilmelidir.

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol