G94 Alın / Kademe Tornalama (Tek Paso)

Daha önce de açıklandığı gibi (Bakınız – 16.20), G90 çevrimi ile konik tornalama da yapılabilir (Şekil – 140). Konik tornalama için kullanılan parametreler aşağıdaki gibidir.N70 G94 X Z F ;

X – Ulaşılacak X ölçüsü. Alın tornalamada bu değer
0 (sıfır) olur.
Z – Tornalama boyu
F – İlerleme hızı


G94 Alın Tornalama Çevrimi


ÖRNEK 1 (G94)

G94 Alın Tornalama Çevrimi ve Simülasyonu

G94 komutu alın tornalamanın yanında kademeli tornalama işlemleri için de kullanılır. Özellikle tornalama boyu kısa ancak çaplar arasındaki çap farkı büyük olan kademe tornalamalarında G94 çevrimi tercih edilir (Şekil – 146).


ÖRNEK 2 (G94)

G94 Çevrimi ile Kademeli Tornalama
G94 Çevrimi ile Kademeli Tornalama ve Simülasyonu

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol