G90 Mutlak Sistem ve G91 Artımsal Sistem

G90 Mutlak (Absolute) Koordinat Sistemi

Bu koordinat sisteminde, girilen kesici takıma ait eksenel yer değiştirme mesafeleri iş parçasının sıfır noktasına göre verilir. Bu koordinat sistemi basit parçaların programlanmasında tercih edilmesine rağmen karmaşık ve kompleks iş parçalarında kullanılması tavsiye edilmez. Bunun nedeni sürekli hesaplamaların yapılmasıdır. Bilindiği gibi CNC program yazımında yapılacak olan her hesaplama programlama hatalarına sebep olmaktadır.

G91 Eklemeli (Incremental) Koordinat SistemiG91 Eklemeli (Incremental) Koordinat Sistemi

Bu koordinat sisteminde, girilen kesici takıma ait eksenel yer değiştirme mesafeleri kesici takımın bulunduğu son noktadan itibaren verilir. Yani kesicinin en son bulunduğu nokta tıpkı iş parçasının sıfır noktası olarak kabul edilir.

Örnek- Mutlak ve Eklemeli Koordinat (G90-G91)

Şekil-196 da verilen noktalar kesici takımın gideceği adresleri göstermektedir. Buna göre bu noktalara kesici takımın yapacağı hareketlerin değerlerini mutlak ve eklemeli olarak yazınız.


Mutlak ve Eklemeli Koordinat Sistemi
Takımın Gideceği Adreslerin Mutlak ve Eklemeli Koordinatları

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol