G74 Sol Kılavuz Çekme


Önceden matkap çapında delinmiş olan deliklere sol kılavuz çekmek için kullanılır. Kılavuz çekme esnasında tezgâh milinin saat ibresinin aksi yönde  (M4) döndürülmesi asla unutulmamalıdır. Delik sonuna ulaşıldığında kılavuzun geri çıkabilmesi için tezgâh milinin saat ibresinin dönüş yönünde döner. Kılavuz için verilecek olan ilerleme miktarı kılavuz adımı ile devir sayısının çarpımı kadar olmalıdır. Aksi takdirde sürekli kılavuz kırılır. F ilerleme değeri G94 komutu kullanıldığında diş adımı x devir sayısı kadar, G95 komutu kullanıldığında ise diş adımı kadardır. İlerleme ve devir sayısı değerleri %100 olarak ayarlanır. G74 komutu ile G84 komutu aynı parametrelere sahiptir. Ancak aralarındaki tek fark sol diş açılacağı için G74 komutunda tezgâh milinin saat ibresinin tersi yönde dönmesidir. Halbuki G84 komutunda tezgâh mili saat ibresi dönüş yönünde dönerek diş açmaktadır. Yani diğer bir ifadeyle G84 için kısaca sağ iş kılavuz çekme çevrimi diyebiliriz.


CNC işleme merkezlerinde Rijit Kılavuz Çekme (Rigit Tapping) özelliği bulunmaktadır. Rijit Kılavuz Çekme aparatsız diş çekme özelliğidir. Bu özellik, diş çekme esnasında tezgah mili dönüşü ile ilerlemenin aynı anda senkronize çalışmasını sağlar. Böylece kılavuzun parça üzerindeki dişi ağızlaması, herhangi bir ilave aparata ihtiyaç olmadan kolayca gerçekleşir. Sonuç olarak da kılavuzda sıkışma problemi yaşanmaz. Rijit Kılavuz Çekme fonksiyonun devreye alınması M29 komutu ile gerçekleşir. M29 komutu kılavuz çekme çevriminden önceki satırda kullanılmalıdır.

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol