G72 Alın Tornalama Çevrimi

Bu çevrim alın tornalama ve alın tornalama yöntemiyle dış çap tornalama işlemlerinde kullanılır. Özellikle tornalama boyu kısa ve çaplar arasındaki ölçü farkının fazla olduğu dış çap tornalamalarında tercih edilir (Şekil – 111).


N70 G72 W1 R ;

N80 G72 P Q U W2 F;


G72 - Alından dış çap tornalama çevrimi

W1 - Her seferdeki paso miktarı

R - Her talaştan sonra geri çıkma miktarı

P - Çevrim başlangıç satır numarası

Q - Çevrim bitiş satır numarası

U - Çapta finiş için bırakılacak paso miktarı

W2 - Boyda/alında finiş için bırakılacak paso miktarı

F - İlerleme miktarı

G72 Alın Tornalama Çevrimi

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol