G68 Koordinat Düzlemi Döndürme

Koordinat sistemine göre döndürülen bir konumda karmaşık bir şekil işlemesi yapılırken, bu kod atanıp, döndürülüp, işleme yapılabilir.

G68 X….. Y….. R…..;

X, Y: Döndürme merkezinin parça sıfırına göre koordinatları.

R: Döndürülecek açı miktarı

G69: Koordinat düzlemi döndürmenin iptali

  • » Seçilen düzleme karşılık gelen iki eksen (X, Y veya Z) mutlak konumlarda atanır.
  • » G17, G18 veya G19 kodlarından biri düzlem için G68 kodundan önce seçilmelidir.
  • » R döndürme açısı pozitif değer olarak girilirse düzlem, saatin tersi yönünde döndürülür. Negatif değer olarak girilirse düzlem, saat yönünde döndürülmüş olur.
  • » G68 kodu ile ilgili işlem bittikten sonra, G69 kodu ile iptal edilmelidir.

G68 Koordinat Düzlemi Döndürme

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol