G51 Ölçeklendirme Komutu

Programlanan bir şekil büyütülebilir veya küçültülebilir (ölçeklendirme). X,Y ve Z ile belirtilen boyutlar aynı veya farklı büyütme oranları ile büyük veya küçük ölçeklere dönüştürülebilir. Büyütme oranı program içerisinde belirtilebilir. Program içerisinde belirtilmediği sürece, parametrede belirtilen büyütme oranı kullanılır.

G51 Ölçeklendirme Komutu Görsel 1

G51 Ölçeklendirme Komutu Görsel 2

NOT: Ayrı bir satırda G51 belirtin. Şekil büyütüldükten veya küçültüldükten sonra ölçeklendirme modunu, iptal etmek için G50 kodunu belirtin.

» Tüm eksenlerde aynı büyütme oranında ölçek büyütme veya küçültme: Ölçek büyütmenin en düşük giriş artışı: 0.001’dir. X, Y ve Z atılırsa, G51 komutunun belirtildiği takım konumu, ölçeklendirme merkezi olarak kabul edilir.

» Her bir eksenin ölçeklendirilmesi, programlanabilir ikiz görüntü (eksi büyütme): Her bir eksen farklı büyütmelerle ölçeklendirilebilir. Ayrıca negatif büyütme belirtildiğinde, ikiz görüntü uygulanır. Her bir eksenin ölçek büyütmesinin en düşük giriş artışı (I, J, K) metrik sistemde 0.001, inç sisteminde 0.00001'dir. Negatif değer girildiğinde, ikiz görüntü etkilenir I, J, K büyütme komutu verilmemişse, parametreye (No. 5421) ayarlanan bir büyütme değeri geçerlidir. Ancak parametreye 0 haricinde bir değer ayarlanmalıdır.

NOT: Büyütme değerini belirtmek için ondalık nokta programlama kullanılamaz (I,J,K).

G51 Ölçeklendirme Komutu Görsel 3

» Dairesel interpolasyon ölçeklendirilmesi: Dairesel interpolasyon her eksen için farklı büyütme oranları girilmiş de olsa takım bir elips şeklini izlemeyecektir.

» Takım kompanzasyonu: Bu ölçeklendirme, yarıçap kompanzasyon değerleri, takım uzunluğu ofset değerleri ve takım ofset değerlerine uygulanamaz.

» Geçersiz ölçeklendirme: Aşağıdaki hazır çevrim durumunda, ölçeklendirme Z ekseni hareketine uygulanamaz.

  • * Gagalamalı delik delme çevrimi için (G83, G73) içeri kesme değeri Q geri çekilme değeri
  • * Hassas baralama çevrimi (G76)
  • * Alttan baralama çevriminde (G87) X ve Y eksenlerinin kaydırma değeri (G87).

Manuel işletimde, hareket mesafesi ölçeklendirme fonksiyonu kullanılarak artırılıp azaltılamaz.

» Başlangıç noktasına geri dönüş ve koordinat sistemi ile ilgili komutlar: Ölçekleme modunda, G28, G30 veya koordinat sistemiyle ilişkili komutlar (G52’den G59’a kadar) belirtilmemelidir. Bu G kodlarından herhangi birinin gerekli olması durumunda, bunu ölçeklendirme modunun iptalinden sonra belirtin.

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol