G10 Kodu İle Takım Offsetinin Ayarlanması

Programda belirtilen offset, daima programı değiştirmeden programlandıkları gibi oluşturmaları için takım yollarını kaydırır.

Takım offseti takım boyu offsetini ve takım yarıçapı offsetini içerir. Bunlara sırasıyla takım geometrisi offseti miktarı ve takım aşınma offseti miktarı eşlik eder. D ve H adreslerini takip eden offset numarasına karşılık olarak TOOL OFFSET ekranında takım offseti miktarı girilir.

D0 belirtildiğinde takım yarıçap offseti miktarı ve H0 belirtildiğinde takım boyu offseti miktarı her zaman sıfır olarak alınır. NC güç açıldığında D0 ve H0’ın belirtildiği durumla aynı durumda olur.

G90(G91) G10 L_P_R_;

G10 : Harici takım offseti miktarı girişini belirtir.

L : Takım offseti seçimi.

L10 --> Takım boyu için takım geometrisi offseti miktarını ayarlar ve değiştirir.

L11 --> Takım boyu için takım aşınma offseti miktarını ayarlar ve değiştirir.

L12 --> Takım yarıçapı için takım geometrisi offseti miktarını ayarlar ve değiştirir.

L13 --> Takım yarıçapı için takım aşınma offseti miktarını ayarlar ve değiştirir.

P : Offset numarası

R : Offset miktarı

(G90) : Belirtilen miktar yeni offset miktarı olarak alınır.

(G91) : Belirtilen miktar mevcut takım offseti miktarına eklenir.

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol