G10 Kodu İle Koordinat Sisteminin Ayarlanması

Takım kaydırma ve iş parçası kaydırma G10 komutu kullanılarak şerit üzerinde ayarlanabilir veya değiştirilebilir. Mutlak değer (G90) modu sırasında, komut verilen telafi miktarı yeni telafi miktarı olur, ve yeni telafi miktarı oluşturmak için artışlı değer (G91) modu sırasında, komut verilen telafi miktarı o anda hazırlanan telafi miktarına eklenir.

G10 Kodu ile Koordinat Sistemin Ayarlanması Resim 1

G90 (G91) G10 L2 P_ X_ Y_Z_;

* G10 : İş koordinat sistemi offset miktarı harici girişi belirtir.

* L2 : İş koordinat sistemi offset miktarı girişi

* P : İş koordinat sistemlerinin seçimi

P0 --> EXTERNAL G54 = G59

G54 --> G59'a ortak olan iş koordinat sistemi değiştirme verisi (ORTAK)

P1 --> G54

P2 --> G55

P3 --> G56

P4 --> G57

P5 --> G58

P6 --> G59

* X, Y, Z :  Bir iş koordinat sisteminde konumlandırma için kullanılan koordinat değerleri (iş parçası sıfır noktası).

(G90) : Belirtilen koordinat değerleri yeni iş parçası sıfır noktasını oluşturur.

(G91) : Belirtilen koordinat değerleri mevcut iş parçası sıfır noktasının koordinat değerlerine eklenir.

G10 komutu kurulum esnasında elde edilen tezgâh sıfır noktası ile iş parçası sıfır noktası arasındaki mesafeyi günceller. Bundan dolayı iş koordinat sisteminin sıfır noktası G10 komutu kullanılarak değiştirilirse, komutlar güncellenmiş koordinat sisteminde yürütülürler. Bir programda mevcut iş koordinat sistemi olduğu gibi kalırken bir koordinat sisteminin oluşturulması gerekiyorsa, yerel bir koordinat sistemi kullanın (G52).

Aşağıdaki şekilde "1" ve "2" ile "5" ve "6" için sırasıyla G54 ve G55 kullanıldığı için, G54 ve G55 iş koordinat sistemlerinin offset verileri programa girilir. "3" ve "4" için G56 ve G57 offset verileri kurulum esnasında girilmiştir.

G10 Kodu ile Koordinat Sistemin Ayarlanması Resim 2

O0001;

N1;

G90 G10 L2 P1 X-400.0 Y-120.0; G54 iş koordinat sistemi için "1" offset verisini girer.

G10 L2 P2 X-300.0 Y-120.0; G55 iş koordinat sistemi için "2" offset verisini girer.

G00 G54 X0 Y0; ........(1)

G43 Z30.0 H1 S400 T2;

M03;

G55 X0 Y0; ........(2)

G56 X0 Y0; ........(3)

G57 X0 Y0; ........(4)

G90 G10 L2 P1 X-300.0 Y-250.0; G54 iş koordinat sistemi için "5" offset verisini girer.

G10 L2 X-200.0Y-250.0; G55 iş koordinat sistemi için "6" offset verisini girer.

G54 X0 Y0; ........(5)

G55 X0 Y0; ........(6)

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol