CNC torna tezgahında G73 çevrimi nasıl kullanılır?

Bu çevrim, dolu malzemelerin yerine önceden kaba olarak işlenmiş, dövülerek şekillendirilmiş ya da dökümden çıkmış parçaların profillerine göre dış ve iç çap profillerinin tornalanmasın da  kullanılır. Böylece kesici takımın gereksiz ve boş yere yapacağı hareketlerin önüne geçilmiş olur.


G73 kapalı döngü kesme çevriminde, tanımlanmış olan biçim, iş parçasını bitirmek için kaydırılırken tekrarlanır. Şekilde, A-> A’-> B bitirme şeklini belirtmek suretiyle, iş parçası, bitiş şeklinde U2/2 ve W2 bitirme payı kalana kadar belirtilmiş olan biçim defalarca uygulanarak işlenir.

G73 U1….. W1….. R…..
G73 P….. Q….. U2….. W2….. F….
.

U1: X ekseni için yarıçapta aldığı paso miktarı
W1: Z ekseninde aldığı paso miktarı
R: Çevrim tekrarlama sayısı
P: Çevrim başlangıç satır numarası
Q: Çevrim bitiş satır numarası
U2: Çapta finişe bırakılan paso miktarı
W2: Boyda finişe bırakılan paso miktarı
F: Çevrimin kesme ilerlemesi miktarı (mm/dev.)

Bu çevrim, belirtilen takım yolunu takip ederek, kaba şekillerde etkin bir kesim işi yapmaktadır. Programı yazma işlemi dış ve iç çapta G71 çevrimindeki gibidir. Takımın hareket şekli ise G70 çevrimi gibidir. R adresinde belirtilen tekrarlama sayısına göre takım yolunu tekrarlayarak profil desenini oluşturur.