4. Eksen Uygulamaları

Döner Tabla Operasyon Komutları

Döner tablaya tek ilave eksenlerin negatif yönünden pozitif yönüne doğru bakıldığında döner tabla için saat yönünde dönüş pozitif (+) ve saatin aksi yönünde dönüş negatif (-) olarak tanımlanmıştır. Döner tablaya –X ekseninden +X ekseni yönüne doğru bakıldığında A-ekseni için saat yönünde dönüş pozitif (+) ve saatin aksi yönünde dönüş negatif (-) olarak tanımlanmıştır.

4. Eksen Uygulamaları Resim 1

Çabuk hareketle konumlandırma (Döner Tabla) (G00)

G00 modunda döner tabla çabuk hareket hızıyla döner.

G00 A90.0; . . . . . . . . . . . A-ekseni çabuk hareket hızıyla +90 derece döner.

Kesme besleme hızıyla konumlandırma( Döner Tabla)(G01)

G01 modunda döner tabla belirtilen besleme hızıyla döner.

G01 A-90.0 F50; . . . . . . . . A-ekseni 50 derece/dakika besleme hızıyla -90 derece döner.

Mutlak Komutlar ve Artan Komutlar

G90 G00 A90.0; . . . . . . . . A-eksenini tezgâh sıfır noktasından saat yönünde 90 derece döndürür.

A90.0; . . . . . . . . . . . A-ekseni dönüşü olmaz.

A0; . . . . . . . . . . . . . A- eksenini tezgâh sıfır noktasına saatin aksi yönünde döndürür.

A-90.0; . . . . . . . . . . A-eksenini tezgâh sıfır noktasından saatin aksi yönde 90 derece döndürür.

4. Eksen Uygulamaları Resim 2

G91 G00 A90.0; . . . . . . . . A-eksenini saat yönünde 90 derece döndürür.

A90.0; . . . . . . . . . . . A-eksenini saat yönünde 90 derece daha döndürür.

A0; . . . . . . . . . . . . . A- ekseni dönüşü olmaz.

A-90.0; . . . . . . . . . . A-eksenini saatin aksi yönde 90 derece döndürür.

4. Eksen Uygulamaları Resim 3

Tezgâh sıfır noktasına dönüş (A-ekseni)

A-ekseni diğer kontrol eksenleriyle(X,Y,Z) aynı biçimde çalıştırılabilir. A-eksenini manuel olarak çalıştırmak için, operasyon panelindeki butonu kullanın.

Eş zamanlı Kontrol Komutları ( X- ve A-eksenleri )

Aşağıdaki programda bir A-ekseni komutu bir X-ekseni komutuyla aynı blokta belirtilmiştir.

.

.

.

G90 G00 G54 X-100.0 Y0;

G43 Z100.0 H1 S600 T2;

M3;

Z55.0;

G01 Z40.0 F80;

X-200.0 A720.0 F100; . . . . . . . . . . . . .(a)

G00 Z100.0;

(a) X ekseni X-200.0'a hareket ederken, A-ekseni saat yönünde 2 tur döner. A-ekseni besleme hızı 100 derece/dakikadır.

4. Eksen Uygulamaları Resim 4

Besleme Hızının Belirlenmesine ilişkin Uyarılar

Döner tabla kullanarak işleme yaparken, gerçek besleme hızından (f) farklı olan, A-eksenini içeren operasyonun besleme hızı (F) derece/dakika cinsinden ifade edilir.

Gerçek besleme hızının (F) hesaplanması

F : Belirtilen besleme hızı ( derece/ dakika)

R : İş parçası yarıçapı (mm)

f : Gerçek besleme hızı (mm/dak)

Önce gerçek besleme hızını (f) belirleyin. Daha sonra "1" ifadesinden kaynaklanan "2" ifadesini kullanarak belirtilecek olan besleme hızını (F) hızını hesaplayın.

Belirtilecek besleme hızının (F) hesaplanması

A-Ekseninin diğer eksenlerle Eş zamanlı kontrolü

Çevre üzerindeki besleme hızı (gerçek besleme hızı (f)) A-ekseni diğer eksenlerle eş zamanlı kontrol edildiğinde hesaplanır.

G01 X-300.0 A360.0 F120; . . . . . . . . . . . . . . . Belirtilen besleme hızı: 120 derece/dakika

4. Eksen Uygulamaları Resim 4

Belirtilen besleme hızıyla (F) X-ekseni 300 mm hareket ederken A-ekseninin 360 derece dönmesi için gereken zamanı (T) hesaplayın.

Belirtilen besleme hızıyla (F) X-ekseni 300 mm hareket ederken A-ekseninin 360 derece dönmesi için gereken zamanı (T) hesaplanması

Buradan çevredeki besleme hızı ( gerçek besleme hızı) aşağıdaki gibi çıkar.

Gerçek Besleme Hızı

Sadece A-ekseninin besleme hızı (derece/dak) :

Sadece A-ekseninin besleme hızı (derece/dak)
Sadece A-ekseninin besleme hızı (derece/dak) Resim 2

Sadece A-ekseninin besleme hızı (mm/dak) :

Sadece A-ekseninin besleme hızı (derece/dak)

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol