Yeni Üyelik

ÜYELİK BİLGİLERİ
{{resultmessage}}
Şifrenizin onayını kontrol ediniz.

ÜYE SÖZLEŞMESİ

HÜKÜMLER

I. SÖZLEŞME HAKKINDA

"Üyeliği Tamamla" "Facebook ile Üye Ol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak bizimle, Tezmaksan Eğitim Üssü  ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olursunuz. Eğer bu Sözleşme'yi kabul etmiyorsanız, üyelik oluşturmayın, hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için  Aydınlatma Metni 'ne ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan Bölüm VI'ya bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca  Çerez Politikamıza da tabidir.

II. HİZMETLERİMİZ

İşbu Sözleşme, halihazırda  www.tezmaksanakademi.com  alan adı veya Tezmaksan Eğitim Üssü cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle birlikte aynı hizmetler ile doğrudan ilişkili Mavi Yaka ve Executive uygulamaları gibi bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday", çalışan arayan kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

III. PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. 1. Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve Platform'da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.

 2. 2. Aday, Platform'da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini, Şirket'in, Aday tarafından özgeçmişinin incelendiği firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte Aday, özgeçmişini inceleyecek olan  firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak söz konusu firmaya iletecektir, Şirket'in bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için  Aydınlatma Metni 'ne ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan  Bölüm VI' ya bakabilirsiniz.

 1. 3. Aday, istediği bir zaman diliminde Platform'da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

 2. 4. Aday, Platform'da yer alan "Açık Özgeçmiş" özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket'in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için 
  Aydınlatma Metni 'ne ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan Bölüm VI'ya bakabilirsiniz.

 3. 5. Aday, Tezmaksan Eğitim Üssü mobil uygulamasını kullandığı takdirde IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi(versiyon-model) Şirket'e aktarılmakta ve söz konusu bilgiler Şirket tarafından kaydedilmektedir. Aday, mobil uygulamayı kullanmaya başladığı anda işbu durumu peşinen kabul etmektedir. Bu bilgilerin alınma amacı; mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmektir.

 4. 6. Aday, özgeçmişini "aktif" olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği sürece, Platform'da yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.

 5. 7. Platform'da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 6. 8. Şirket' in formunda ("form") Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmişindeki) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.

 7. 9. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

 8. 10. Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi İşveren Müşteri'ye geçtiğini, Şirket'in, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletmesi gerekir. Aday, Şirket'in bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

IV. ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

V. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerinizin ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı size rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde sizi bilgilendirmek kaydıyla hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verdiğiniz bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklerinize uyumunuzu, ifade özgürlüğünüz gibi temel hak ve özgürlüklerinizi ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

 1. 1. Platforma girdiğiniz bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

 2. 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde kişisel verilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.

 3. 3. Kişisel verilerinizde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.

 4. 4. Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı ve/veya amaçları dışında işlemeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

 5. 5. Hesabınız size aittir. Bu nedenle (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifrenizi güvende ve gizli tutmayı; (3) hesabınızın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4) yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektesiniz. Bütün makul önlemleri almanıza rağmen hesabınızın ele geçirilmesi veya elinizde olmayan sistemsel sebepler dışında hesabınız ile ilgili yapılan her türlü eylemden sorumlusunuz.

 6. 6. Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamazsınız.

 7. 7. Özgeçmişiniz dahil platformda girdiğiniz bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleriniz dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

 8. 8. Platformda ve özgeçmişinizde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezsiniz, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile aranızdaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemezsiniz.

 9. 9. Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremezsiniz.

 10. 10. Hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremezsiniz.

 11. 11. Kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamazsınız, hesabınızı satışa koyamazsınız ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramazsınız.

 12. 12. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremezsiniz.

 13. 13. Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmeksiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere  Aydınlatma Metni 'nden ulaşabilirsiniz. Ancak zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

6.1. Tarafımızca İşlenebilecek Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşitsel Veri

Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz

Özgeçmişinizdeki "Kişisel Bilgiler" bölümü

Askerlik durumunuzu belirtirken açıklama girmeniz istenmektedir. Burada vereceğiniz bilgiler siyasi ve felsefi görüşünüzü (vicdani retçilik gibi) veya sağlık durumunuzu yansıtabilir (muafiyet sebepleri gibi).

Özgeçmişinizdeki "Ek Bilgiler" bölümü

Kan grubu bilgileriniz, üye olunan topluluklar ve sigara kullanımı bilgileriniz. Ayrıca hobi/ilgi alanları bölümüne yazacağınız bilgilerde de paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz bulunabilecektir.

Özgeçmişinizdeki "Bilginizi Ekleyin" bölümü

Burada vereceğiniz bilgiler tamamen sizin tarafınızdan belirlenecektir . Bu bilgiler arasında özel nitelikli kişisel verilerinizi bulunabilir.

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek, yukarıda belirttiğimiz "Kişisel Bilgiler", "Ek Bilgiler" ve "Bilginizi Ekleyin" bölümlerinin bulunduğu ayrı bir sekme açtıkBu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

" Hizmet Sözleşmesi'ni okudum ve bu sekmede vereceğim bilgilerin özel nitelikli kişisel verim olabileceğini anladım. Bu sekmede vereceğim bilgilerin Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine rıza gösteriyorum ." onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni'nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

·          » Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır. İşverenler ise bunu kendi işe alım süreçlerinde değerlendirmek amacıyla işlemektedir.

·         
» Özgeçmişinizin bütün Tezmaksan Eğitim Üssü üyesi işverenler tarafından da görüntülenebilmesini seçerseniz, bu durumda özgeçmişiniz Tezmaksan Eğitim Üssü üyesi müşteriler ile, çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılmaktadır. Bu süreçte platformumuzda belirttiğiniz iletişim bilgilerinden size, işe alım sürecinde değerlendirmek üzere ulaşabilirler.

·         
» Özgeçmişinizin herkes tarafından görüntülenebilmesi seçeneği seçtiğiniz takdirde özgeçmişinize eklediğiniz bütün verilerinizin Tezmaksan Eğitim Üssü ütesi olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermiş olursunuz. Bu seçeneği seçmek istiyorsanız aleni olmasını istemediğiniz özel nitelikli verilerinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi özellikle öneririz.

·         
» Web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvuru sürecinizi değerlendirmek için (1) istihdamın değerlendirilmesi, (2) adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, (3) özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, (4) özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, (5) pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, (6) kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.

·         
» net üyesi İşveren Müşteriler'in hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir.

·         
» Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı merkezleri ile, üyelerimizin taleplerine destek verebilmesi için paylaşılabilir,

·         
» Hem bizimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.

·         
» Platforn üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvuru sürecinizi değerlendirmek için gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,

·         
» Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

·          » Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

6.3. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen durumlarda ve amaçlarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarılmaktadır. Aktarım yapılan firmalar, dünyada ve Türkiye'de birçok firma tarafından tercih edilen, bilinen ve güvenilir kurumlardır.

Aktarım yapılan firmalar ile ayrıca verilerinizin amaçları dışında işlenmemesi, güvenli tutulabilmesi ve açıklanmaması için makul önlemleri alıyoruz.

Aktarabileceğimiz kişisel verilerinize dair detaylı bilgiye  Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizden yalnızca işlenme amaçlarına uygun olanlar aktarılmaktadır. Mümkün olduğu durumlarda, amacına uygun işlemeyi engellemiyorsa, kişisel verileriniz anonim hale getirilerek aktarılmaktadır.  Bu Hizmet Sözleşmesi'ne ilişkin " Yukarıda belirtilen Hizmet Sözleşmesi'ni okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum ." onay kutucuğunu işaretlemekle kişisel verilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla aktarımına rıza vermektesiniz.

Kişisel verileriniz;

         * Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

         *Çerez Politikası  çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.

         * Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi  kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda başvurduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli İşveren Müşteri(ler)e, üyemiz İşveren Müşteriler'e aktarabiliyoruz veya kişisel verileriniz, Platformumuzu ziyaret edenler tarafından görüntülenebiliyor.

·          * İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.),  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi  kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda söz konusu tedarikçilere aktarılabiliyoruz.

         * Çalışma saatlerimizin dışında size yardımcı olabilmeleri için anlaşmalı olduğumuz Call Centerlara (destek hattı hizmeti veren arama merkezlerine)  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi  aktarıyoruz.

         * Kişisel verilerinizi Insider, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

         * Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere  bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz.

         * Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde aktarabiliriz.

·          * Şirketimize çalışan adayı olarak başvurduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verileriniz  söz konusu kişilerle paylaşılabilmekte, ayrıca, başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tezmaksan Eğitim Üssü

Mersis No:0842019399200001

İletişim Linki: : http://www.tezmaksanakademi.com

 Adres: Abdi İpekçi Cad. No 129 Bayrampaşa İstanbul

 


Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol