Yeni Üyelik

ÜYELİK BİLGİLERİ
{{resultmessage}}
Şifrenizin onayını kontrol ediniz.

ÜYE SÖZLEŞMESİ

1. EĞİTİM ÜSSÜ’ ın üyelik formunda (“form”) aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından sisteme yerleştirilen özgeçmişindeki (“özgeçmiş”) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat aday sorumludur.

2. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir.

3. Formdaki ve özgeçmişteki bilgiler nedeniyle EĞİTİM ÜSSÜ ve/veya 3. kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat aday sorumludur. Bu nedenle EĞİTİM ÜSSÜ’ın herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde EĞİTİM ÜSSÜ ödediği miktar için adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.

4. EĞİTİM ÜSSÜ tarafından işbu form ve özgeçmişte verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde EĞİTİM ÜSSÜ adayın üyeliğini iptal edebilir.

5. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder. Aday özgeçmişinde yer alan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilanı yayınlayan firmaya aktarılmaktadır. Aday’ın firma tarafından incelenen ve aktarılan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun firmaya geçtiğini, EĞİTİM ÜSSÜ’ın, aktarılan bu bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

6. Aday, sitede yer alan özgeçmişinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin firmalar tarafından görüntülenebileceğini, kaydedilebileceğini, özgeçmişini ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini peşinen kabul eder.

7.Aday, istediği bir zaman diliminde sitede yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir.

8. Aday, sitede yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili EĞİTİM ÜSSÜ’ın herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir.

9.Aday, “Selvi Ürünü” ile özgeçmişine video ekleyebilmektedir. Aday, özgeçmişine video eklerse, eklediği video kaydının ve video kaydı ile ilettiği tüm kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin iş ilanlarına başvuru yaptığı firmalar ve özgeçmiş havuzunda inceleme yapan firmalar(eğer aday özgeçmişinizi tüm firmaların görüntülemesine açmış ise) tarafından görüntüleneceği peşinen kabul etmektedir.

10.Aday, EĞİTİM ÜSSÜ mobil uygulamasını kullandığı takdirde IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi(versiyon-model) EĞİTİM ÜSSÜ’a aktarılmakta ve söz konusu bilgiler EĞİTİM ÜSSÜ tarafından kaydedilmektedir..

11.Aday özgeçmişini “aktif” olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği sürece, sitede yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin FİRMA kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.

12. Sitede verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak EĞİTİM ÜSSÜ’ ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. EĞİTİM ÜSSÜ ‘ın aday tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe EĞİTİM ÜSSÜ 'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “Listeden çıkmak istiyorum” bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

14. Adaya, firma adına EĞİTİM ÜSSÜ tarafından mülakat daveti gönderilebilmektedir. Aday, söz konusu daveti GELEN KUTUSU üzerinden kabul eder ancak mülakata mazeretsiz olarak katılmazsa, “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılabilmektedir. Söz konusu işaretleme yapıldığı takdirde aday e-posta yolu ile bilgilendirilmektedir. Eğer son 1 yıl içinde sistem üzerinden gönderilen mülakat davetini kabul ettiği halde mazeretsiz olarak mülakata katılmayan aday için üç ayrı “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılırsa, en son işaretlemenin yapıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca söz konusu işaret tüm firmalar tarafından görünecek şekilde yayınlanmaktadır. Aday işbu durumu peşinen kabul eder.

15.Aday, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve siteye özgeçmiş yükleyerek, mobil uygulamayı kullanarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin EĞİTİM ÜSSÜ tarafından işlenmesini peşinen kabul etmektedir. Aday, kişisel verilerinin elde edilmesi aşamasında aşağıdaki bilgileri edindiğini peşinen kabul eder. a)Kişisel veri sorumlusu EĞİTİM ÜSSÜ’dür.
b)Kişisel verilerin işlenme amacı; istihdam, pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetleridir.
c)Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler EĞİTİM ÜSSÜ sitesini kullanan firmalara, işverenlere istihdam amacıyla ,Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanunen üstenilen yükümlülükler nedeni ile aktarılmaktadır.
ç)Adaya ait kişisel ve/veya özel nitelikli veriler, işbu Sözleşmeye dayanılarak özgeçmiş ve form aracılığı ile ve/veya mobil uygulama aracılığı site üzerinden toplanmaktadır.
d)Aday, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi talebinde bulunabilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi alabilir, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteyebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, eksik veya yanlış girilen kişisel veriler düzeltildiğinde veya adayın talebi ile kişisel verileri yok edildiğinde veya silindiğinde aday, bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

Kampanya ve Duyurularımızı almak için hemen abone olun!